baggerwerk, baggerbedrijf, baggeren flora faunawet, waterbodemsanering

Baggerwerk

Of het nu gaat om het baggeren van een vijver in een woonwijk, poldersloot of bijvoorbeeld een zeer smalle watergang: Berkhout Schipluiden heeft er ervaring mee en er de juiste middelen voor.

Onderzoek: een goede voorbereiding is het halve werk: wij zijn in staat om met de juiste apparatuur de hoeveelheden baggerspecie in te meten en deze te laten keuren. Van de resultaten verstrekken wij heldere en complete rapportages, op basis waarvan de calculaties worden gemaakt en het werk wordt uitgevoerd.

Flora en fauna: Onze directie en uitvoerder zijn niveau 3 en al onze overige medewerkers niveau 1 geschoold conform de opleiding zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet van Vereniging Stadswerk Nederland. Zodat wij te allen tijde op een zorgvuldige wijze met de belangen van flora en fauna om gaan.

Waterbodemsanering: bij het werken met verontreinigde grond is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Wij zijn in bezit van het certificaat voor het verwerken van vervuilde baggerspecie (BRL 7000, protocol 7003). Sleutelfiguur hierbij is de Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP), die continu op het werk aanwezig is en de veiligheid controleert en waarborgt. Afhankelijk van de veiligheidsklasse waaronder de sanering wordt uitgevoerd, is ook een veiligheidskundige op het werk aanwezig.

Baggerwerk: wij hebben een uitgebreid machinepark tot onze beschikking wat is toegespitst op de specifiek voorkomende omstandigheden. Hiermee zorgen we ervoor dat altijd het optimale resultaat wordt behaald. Ook zorgen wij uiteraard voor de reiniging van de duikers in de te baggeren trajecten en de scheiding en juiste afvoer van de deelstromen. Indien het niet mogelijk is de baggerspecie op naastliggend terrein te verwerken kunnen wij ook zorg dragen voor de afvoer hiervan naar erkende en vertrouwde verwerkingslocaties.