waterbouw, waterbouwkundige werken, kadeverbetering, beschoeiingen en damwanden

Waterbouwkundigwerk

Om de grens tussen land en water te markeren is Berkhout Schipluiden dé geschikte partner om waterbouwkundige werken voor u uit te voeren.

Naast de bagger- en groenonderhoudswerken behoort ook het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur op en langs het water tot één van de specialisaties van Berkhout Schipluiden.

Denk hierbij aan:

  • kadeverbeteringen;
  • beschoeiingen en damwanden;
  • duikers en dammen;
  • vlonders en aanlegsteigers;
  • sluizen en (vis)stuwen;
  • vispaaiplaatsen en waterbergingen;
  • natuurvriendelijke oevers.

Voorbereiding: omdat deze werken veelal in of via het publieke domein uitgevoerd worden is het belangrijk om de overlast voor de omwonenden en natuur tot een minimum te beperken. Hiertoe onderzoeken wij in de voorbereidende fase uitvoerig hoe we o.a. de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk en de transportroutes van het aan- en af te voeren materieel en bouwstoffen zo gunstig mogelijke kunnen houden.

Ontzorgen: wij hebben als taak u als opdrachtgever te ontzorgen. Dit kan al beginnen bij het ontwerp van het te realiseren project, waarna we u alle taken uit handen nemen tot aan de oplevering. Hierbij doorlopen we de benodigde procedures en vragen we de vergunningen aan, verzorgen we de juiste levering van materialen en afvoer van vrijkomende deelstromen, wordt er contact gelegd met de eigenaren van de te gebruiken percelen en transportroutes en worden overige belanghebbende en passanten geïnformeerd. Tijdens het project wordt alles zorgvuldig gedocumenteerd en aan u gerapporteerd.

Waterbouwkundig werk: voor deze uiteenlopende werken beschikken wij over een uitgebreid machinepark. Hierbij is het belangrijk om, waar mogelijk, grote machines in te zetten om efficiënt te kunnen werken. Maar waar nodig dient er juist gebruik gemaakt te worden van klein en aangepast materieel om de overlast tot een minimum te beperken.