bedrijfsprofiel berkhout schipluiden

Over ons

Berkhout Schipluiden is een familiebedrijf met korte lijnen. Bij ons staat de klant al meer dan 60 jaar centraal. Wij gaan voor een goede band met de opdrachtgever door het leveren van hoge kwaliteit in voorbereiding en uitvoering.

Historie
Aannemingsbedrijf “Berkhout Schipluiden” is in 1962 opgericht door de gebroeders Kees Berkhout en Siem Berkhout, onder de naam gebroeders Berkhout. De werkzaamheden bestonden toen uit het handmatig onderhoud van de vegetatie op de dijken en in het boezemwater van het Hoogheemraadschap Delfland. Naarmate de tijd vorderde werden er ook steeds meer andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals baggerwerk en waterbouwkundig werk.

Leo en Aad, de twee zonen van Kees, hebben in 1982 het bedrijf overgenomen. Ze zijn verder gegaan onder de naam “L&A Berkhout”. Met het oog op de toekomst heeft Leo vanaf 2005 het bedrijf volledig in eigendom verworven. Vanaf dat moment is het bedrijf verder gegaan onder de naam “Berkhout Schipluiden”. In 2009 is de 3e generatie toegetreden tot het familiebedrijf. Sindsdien wordt het bedrijf door Leo en Barry geleid.

Wij werken voor vele opdrachtgevers zoals recreatie- en waterschappen, gemeenten, aannemingsbedrijven, natuurorganisaties en particulieren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wij vinden het belangrijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze samenwerking met sociale werkvoorzieningen, waaronder 'Werkse!' uit Delft voor diverse projecten, is één van de uitingen hiervan. Werkse! is een organisatie welke mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ondersteund en helpt ontwikkelen.

Een ander aspect is dat wij investeren in de ontwikkeling en het opleiden van onze medewerkers. Zo zijn zijn wij een Aequor erkend leerbedrijf en creëren wij hiermee stage- en opleidingsplaatsen binnen ons bedrijf. Ook vinden wij het belangrijk onze bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap, diverse verenigingen en stichtingen kunnen zodoende al sinds jaar en dag rekenen op onze financiële en/of materiële steun.

Kwaliteit, Arbo, Milieu (KAM)
Beheersing van het project tijdens voorbereiding en uitvoering is door ons kwaliteitsmanagement-systeem aantoonbaar geborgd. Om onze kwaliteitsdoelstellingen te ondersteunen, zijn wij ISO 9001, ISO 14001, VCA** en SCL trede 3 gecertificeerd en is een geïntegreerd kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem (KAM-zorgsysteem) van toepassing. Het kwaliteitsmanagementsysteem betekent dat de organisatie denkt en handelt volgens vastgestelde procedures en werkwijzen, die op diverse niveaus binnen de organisatie zijn vastgelegd en geïmplementeerd.

Flora en Fauna
Wij zijn gewend met het werken volgens de Wet Natuurbescherming voor Waterschappen. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan wordt voldaan aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. Onze directie en uitvoerder zijn niveau 3 en al onze overige medewerkers niveau 1 geschoold conform de opleiding Wet Natuurbescherming. Zodat wij te allen tijde op een zorgvuldige wijze met de belangen van flora en fauna om gaan.

CO2-prestatieladder, niveau 5
Wij zijn ons bewust van onze klimaatimpact en hebben daarom de behoefte om inzichtelijk te maken wat onze eigen CO2-uitstoot is. Zodoende zijn wij gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze eigen bedrijfsvoering, zodat we kunnen zorgen dat onze CO2 in de toekomst kleiner wordt. Zodoende hebben wij trede 5 van de CO2-prestatieladder behaald. Voor meer informatie: raadpleeg

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/Berkhout_Schipluiden_BV

Download CO2 Certficaat Berkhout Schipluiden

Download Energiemanagement actieplan

Download Emissie inventaris 2022

Download Emissie inventaris 2023 eerste helft

Download Emissie inventaris 2023

Download Ketenanalyse

Download Initiatieven-berkhout

FSC
Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met de natuur. Hierbij hoort ook dat wij voor o.a. de damwanden en beschoeiingen in onze projecten hout toepassen welke geleverd worden onder het FSC-keurmerk. Dit waarborgt de herkomst en productieketen van het materiaal. Momenteel zijn wij bezig met het behalen van het FSC-certificaat.